Prevajanje besedil

Dandanes  se lahko prevaja skoraj v vsak jezik. Vendar kadar gre za ljubezen, ti nobena oseba  ne more prevesti besedila točno natančno. Vendar kaj sploh je ljubezen? Ljubezen je pozitivno čustvo, ki ga neka oseba čuti do druge osebe. Vendar je  lahko tudi negativno čustvo, še posebej če druga oseba ne čuti v enaki meri.  Torej lahko vidimo da imata beseda ljubezen in prevajanje besedil tudi nekaj skupnega. Če besedilo prevedemo narobe lahko pride do negativnega uspeha. Prevajanje besedil je še posebej pomembno v poslovnem svetu, kjer se srečujejo različne kulture in različni jeziki. Včasih slabo prevajanje besedil povzroči že neka napetost v prostoru, in takrat lahko stranska besedilo razume čisto drugačno kot ga želimi mi. Zato moramo biti zelo zbrani ko gre za prevajanje besedil kot za ljubezen, kajti že ena napaka je lahko usodna.